Kezdőlap-Home Page
Archívum-Archives
Linkek-Links
Letöltés-Download
Szerkesztőbizottság-
Editorial board

II. évfolyam 2. szám 2001. április
Volume 2 - No  2 - April 2001

Tartalomjegyzék- Contents

Lendvai János: Anyagtudományi kutatás az ELTE általános fizika tanszékén (Bevezetés a cikkekhez) [HUN]

Kenesei Péter, Kádár Csilla, Rajkovits Zsuzsanna, Lendvai János: Fémhabok előállításának módszerei [HUN]
Reich Lajos: Az W  fejlődése egy AlCuMgAg ötvözetben [HUN]
Jenő Gubicza, Gábor Ribárik, János Szépvölgyi, Ilona Mohai, Tamás Ungár: Crystallite size distribution and dislocation density in nanocrystalline silicon nitride powders produced by two different procedures  [ENG]
Szabó Andrea, Dénes Éva: A felület érdességének és a fürdő alumíniumtartalmának hatása a kialakult horganybevonat tulajdonságaira [HUN]
Zs. Csepeli, Z. Gacsi, Gy. Kralik, J. Lorinczi, D. Zsambok : Stereological characterisation of steel wide strip microstructures after normalising and thermomechanical rolling [ENG]

[HUN] - Magyar cikk
[ENG] - English article

Kiadja:
Magyar Anyagtudományi Egyesület
3580 Tiszaújváros Tompa M. út 13.
Postacím: 
3515 Miskolc-Egyetemváros Pf.:46
Tel: +36-20-3777-865
Tel/Fax: +36-49-540-807

Főszekesztő:
Dr. Lendvai János

Szerkesztők:
Dr. Dévényi László
Dr. Marossy Kálmán
Dr. Kovács Kristóf

Tervezőszerkesztő:
Braun Gábor

 

 

ANYAGTUDOMÁNYI KUTATÁS AZ  ELTE ÁLTALÁNOS FIZIKA TANSZÉKÉN
(Bevezetés a következő három cikkhez)

Lendvai János
ELTE Általános Fizika Tanszék
(http://metal.elte.hu)

A Magyar Anyagtudományi Egyesület Elnöksége legutóbbi ülésén elhatározta, hogy az Anyagok Világa elektronikus folyóirat hasábjain lehetőséget ad a hazai, anyagtudománnyal foglalkozó kutatóhelyek bemutatkozására. Ezt a lehetőséget kihasználva szeretnénk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános Fizika Tanszékén folyó kutatómunkát a következő három cikket illusztrációként felhasználva bemutatni. 

 A cikkek mindegyike a tanszéken dolgozó doktoranduszok és posztdoktori ösztöndíjasok eredményein alapul. Két cikk az anyagok mikroszerkezetét feltáró két nagyon korszerű technikán, a 3 dimenziós atomszonda vizsgálatok (Reich Lajos cikke), illetve a nagyfelbontású röntgen vonalprofil analízis módszerén (Gubicza Jenő és munkatársai) alapul. A harmadik (Kenesei Péter és munkatársai) egy korszerű és világszerte intenzíven kutatott anyagféleséggel, a celluláris anyagok családjába tartozó fémhabokkal. A tanszéken jelenleg (2001. május) 8 vezető oktató (professzor és docens), 2 posztdoktori és 11 doktori ösztöndíjas és 3 fizikus diploma munkás foglalkozik fizikai anyagtudományi kutatással.

A tanszék kutatási területe egyrészt a mikroszerkezet- tulajdonság (elsősorban mechanikai és termikus) kapcsolatok, másrészt a korszerű anyagok kutatása. Tanulmányozzuk a reális mikroszerkezetet meghatározó előállítási körülmények, valamint a feldolgozási és hőkezelési lépések hatását. Vizsgáljuk a szilárdságnövelő (kiválásos, alakítási) folyamatok mechanizmusait. Az anyagok reális mikroszerkezetének vizsgálatára metallográfiai, elektronmikroszkópi és röntgen szerkezetvizsgálati módszereket alkalmazunk.

A röntgen szerkezetvizsgálatok területén a szokásos technikákon kívül nagyfelbontású kettőskristályos diffraktométerrel rendelkezünk vonalprofil analízisen alapuló vizsgálatokhoz, súrlódó beeséséses diffraktométerrel felületi rétegek vizsgálatához, valamint 20- 300 K hőmérsékletek között működő helyzetérzékeny detektorral felszerelt Guinier-kamrával szerkezeti átalakulások vizsgálatához.

A termikus tulajdonságok széles hőmérséklettartományban (-70 -  2000 K) történő vizsgálatára sokoldalú termoanalitikai méréstechnikával (kalorimetria, termomechanikai analízis, dilatometria) rendelkezünk.

A mechanikai tulajdonságok vizsgálatában az alapvető módszereken (mikrokeménység, keménység, szakító vizsgálatok) túlmenően mélységérzékeny ultramikrokeménység mérővel, 1300 K-ig működő benyomódási kúszásvizsgáló berendezéssel, univerzális szervohidraulikus MTS anyagvizsgáló géppel rendelkezünk.

Kutatásainkat alapvetően pályázati támogatással (OTKA, AKP, FEFA, FKFP, OMFB), számos esetben nemzetközi (cseh, német, francia, orosz, izraeli, japán, USA stb.) és hazai (MTA- SZFOKI, MTA- MFA, MTA- AEKI, MTA-KK stb.) együttműködések kereteiben végezzük. A vizsgált anyagok köre igen sokféle, a hagyományos ötvözetektől az alumínium- és magnézium- mátrixú kompozitokon, amorf fémeken, nanoszemcsés és nanokristályos anyagokon, polimereken és polimer-kompozitokon, üvegeken keresztül a kerámiákig terjed.

Saját kezdeményezésű témáinkon kívül a fenti metodikákhoz kapcsolódóan vállalunk megbízásos kutatást, méréstechnikai fejlesztést is.