Kezdőlap-Home Page
Archívum-Archives
Linkek-Links
Letöltés-Download
Szerkesztőbizottság-
Editorial board

VII. évfolyam 1. szám
2007. június
Volume 1 - No  1 - June  2007

Tartalomjegyzék - Contents

István Mészáros: - Rezgomintás magnetométeres mérések az anyagvizsgálatban   [HUN]

Zoltán Gaál,Péter János Szabó, János Ginsztler: ía-Moreno and N. Kardjilov : A minta elkészítés hatása a visszaszórt elektron diffrakció képminségére AISI 304es acéltípus esetében [HUN]

Eszter Bognár, György Ring, Hilda Zsanett Marton, János Dobránszky: Development and Examination of Coated Coronary Stents [ENG]

Gabriella Farkas, Béla Palásti Kovács: A forgácsolási paraméterek hatása a felületi mikrogeometriára muszaki muanyagok esztergálásakor [HUN]

I. Kientzl, I. Orbulov: Fémmátrixú kompozizhuzalok, dupla kompozitok és kompozit tömbök tulajdonságai [HUN]

[HUN] - Magyar cikk
[ENG] - English article


A cikkek olvasásához Adobe Acrobat Reader 6.0 programra van szükség

 

 

 

MATERIALS-PROCESSES

           

 

            

Dr. Balázsi Csaba

balazsi@mfa.kfki.hu

Research Institute for Technical Physics and Materials Science, Budapest

 

 

Kiadja:
Magyar Anyagtudományi Egyesület
MFA-MTA, Konkoly-Thege M. út 29-33
1121 Budapest
Tel: +36-1-392-2249
Tel/Fax: +36-1-392-2226
Számlaszám:
ERSTE Bank 11644006-45565800-44000003

Főszekesztő:
Dr. Lendvai János

Szerkesztők:
Dr. Dévényi László
Dr. Marossy Kálmán
Dr. Kovács Kristóf

Tervezőszerkesztő:
Dr. Balázsi Csaba 

Hírek - News

2007. június  1.
Megjelent az Anyagok Világa legújabb száma.

2004. december 6.
Megjelent az Anyagok Világa legújabb száma.

2003. november 10.
Megjelent az Anyagok Világa legújabb száma.

2003. május  20.
Megjelent az Anyagok Világa legújabb száma.

2001. május 18.
Az ELTE Fizika Doktori Iskola és a KFKI CMRC-Centre of Excellence nyári doktori iskolát tart 2001. augusztus 28 - szeptember 1. között. További információk....

2001. április 5.
A Magyar Anyagtudományi Egyesület elnökségi ülésén elhatározta, hogy az intenetes folyóirat a továbbiakban tematikus számokkal jelentkezik. A közeljövőben megjelenő számok az anyagtudomány egyes területeit járják majd körül. 

2001. január 23.
A Magyar Anyagtudományi Egyesület megtartotta rendes évi közgyűlését, amelyen az elnökség beszámolt a 2000 év történéseiről továbbá  megválasztotta az egyesület tisztségviselőit a következő időszakra.