Kezdőlap-Home Page
Archívum-Archives
Linkek-Links
Letöltés-Download
Szerkesztőbizottság-
Editorial board

V. évfolyam 1. szám
2004. december
Volume 5 - No  1 - December 2004

Tartalomjegyzék - Contents

Berecz T., Szabó P.: A s-fázis és az austenit orientációs kapcsolatának vizsgálata duplex acélokban

 [HUN]

Fábián R., Dévényi L.: A kis karbontartalmú, alumíniummal csillapított, ötvözetlen acéllemezek szövetszerkezetének hatása a lemezek hidrogénátbocsátó képességére [HUN]

Dudás Z., Ginsztler J.: CrMo4 anyagtípusok izotermikus átalakulási folyamatainak elemzése és összehasonlítása VEM alapú fázis elemeket tartalmazó TTT diagramok alkalmazásával [HUN]

Fodor Á., Krállics Gy.: Intenzív képlékeny alakítással előállított ultra-finomszemcsés anyagok [HUN]

Kovács T., Dévényi L.: Kopásvizsgálati eljárás fejlesztése [HUN]

Mészáros I.: A keménységmérés indirekt módszerei duplex saválló acéloknál [ENG]

Dobránszky J., Magasdi A., Ginsztler J.: Bemetszésérzékenység és fogtőrepedés vizsgálata szalagfűrész lapokon [HUN]

Gaál Zoltán, Szabó Péter János,  Ginsztler János: Armco-vas speciális szemcsehatárainak vizsgálata EBSD-vel [HUN]

[HUN] - Magyar cikk
[ENG] - English article


A cikkek olvasásához Adobe Acrobat Reader 6.0 programra van szükség

 

 

 

Tisztelettel köszöntöm az Anyagok világa olvasóit!

Megtiszteltetésként értékeljük, hogy a BME nagy hagyományokkal, több mint 100 éves múlttal, valamint kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező Anyagtudomány és Technológia Tanszéke (a Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék jogutódja) felvillanthat néhány területet – a teljesség igénye nélkül – azokból a kutatási eredményekből, amelyek jól jelzik, hogy a Tanszék – széleskörű oktatási tevékenységén kívül – az alapkutatás mellett jelenleg is nagy súlyt helyez az aktuális alkalmazott anyagtudományi valamint technológiai jellegű kutatásokra.

Az anyagtudomány legújabb eredményeit a gazdaság valamennyi ága hasznosítja. Az alábbiakban bemutatott eredmények a tanszéki kutatási területek közül a károsodásanalízis, a nanotechnológia és az ún. grain boundary engineering területeken végzett kutatásokat illusztrálják.

Dr. Ginsztler János
tanszékvezető egyetemi tanár
az MTA levelező tagja

 

Kiadja:
Magyar Anyagtudományi Egyesület
3580 Tiszaújváros Tompa M. út 13.
Tel: +36-20-3777-865
Tel/Fax: +36-49-540-807
Számlaszám:
ERSTE Bank 11644006-45565800-44000003

Főszekesztő:
Dr. Lendvai János

Szerkesztők:
Dr. Dévényi László
Dr. Marossy Kálmán
Dr. Kovács Kristóf

Tervezőszerkesztő:
Dr. Braun Gábor 

Hírek - News

2004. december 6.
Megjelent az Anyagok Világa legújabb száma.

2003. november 10.
Megjelent az Anyagok Világa legújabb száma.

2003. május  20.
Megjelent az Anyagok Világa legújabb száma.

2001. május 18.
Az ELTE Fizika Doktori Iskola és a KFKI CMRC-Centre of Excellence nyári doktori iskolát tart 2001. augusztus 28 - szeptember 1. között. További információk....

2001. április 5.
A Magyar Anyagtudományi Egyesület elnökségi ülésén elhatározta, hogy az intenetes folyóirat a továbbiakban tematikus számokkal jelentkezik. A közeljövőben megjelenő számok az anyagtudomány egyes területeit járják majd körül. 

2001. január 23.
A Magyar Anyagtudományi Egyesület megtartotta rendes évi közgyűlését, amelyen az elnökség beszámolt a 2000 év történéseiről továbbá  megválasztotta az egyesület tisztségviselőit a következő időszakra.