15H2MFA reaktor tartályacél mikroszerkezetének vizsgálata

Pintérné Csordás Anna1, Horváth Lászlóné1, Gillemot László2 és Uri Gábor1

1KFKI Atomenergia Kutató Intézet, Budapest

2ABB Power Generation Kft., Budapest

 

Az atomreaktorokban használt szerkezeti anyagok élettartamának meghatározásához és menedzseléséhez rendkívül fontos a reaktor tartályacél öregedésének tanulmányozása. Az öregedés nagyon bonyolult, mivel a termikus és a sugárzás által okozott folyamatok egyidejűleg és egymással kölcsönhatásban játszódnak le.

A reaktor tartályacélok öregedését számos tényező befolyásolja többek között nemfémes szennyezők, mint például a kén és a foszfor jelenléte.

Vizsgálataink célja az volt, hogy kimutassuk és összehasonlítsuk a 15H2MFA acél alapanyagában és az öregített acélban lévő nemfémes szennyezőket tartalmazó kiválásokat. Az összehasonlításhoz főként mikroszerkezet vizsgálati módszereket használtunk, de megvizsgáltuk a fenti anyagok mechanikai tulajdonságait is.

A 15H2MFA alapanyagot és a tartályoknál használt hegesztési varratot Oroszországban az Izhora Üzemben gyártották. Ezek az anyagok az orosz WWER-440 RPV típusú reaktor tartályacél anyagának követelményeit elégíti ki. A termikus öregedést 350°C-on
2500 órán át tartó hőkezelésssel való szimuláltuk. A mikroszerkezet vizsgálatát PC-vel felszerelt optikai mikroszkóppal végeztük. A pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) és energiadiszperzív mikroanalízis (EDS) vizsgálatok új vonása az, hogy a vizsgálatokat a képlékeny-szívós átmeneti hőmérséklet alatt és fe
lett eltört Charpy-féle töretfelületeken végeztük el. Az ilyen típusú töretek kiválóan alkalmasak a SEM-mel felbontható kiválások megfigyelésére és analizálására.

Az alapanyag és az öregített acél szívós töreteinek mikroüregeiben általában gömb alakú kiválásokat mutattunk ki. Ezek a kiválások részben Mn-szulfidok, részben egyéb, nemfémes - pl. S, Cl, Si, kevés K, Ca és egyes esetekben P - elemeket tartalmazó szemcsék. A rideg töretek kiválásai gyakran lemezes alakúak, de gömb és szabálytalan forma is előfordul. Kémiai összetételük hasonló a rideg töretekben talált kiválásokhoz. Gyakran mutattunk ki nemfémes elemeket a képlékeny és a rideg töret közötti átmeneteknél is.

A hegesztési varratok alapanyagában és az öregített hegesztési varratokban gyakran mutattunk ki gömb alakú Mn, Si és Ti tartalmú kiválásokat. Úgy tűnik, hogy a kiválások száma kismértékben csökkent a termikus öregítés után.

Mind az alapanyag, mind a hegesztési varrat szilárdsága kissé növekedett a 350°C-os termikus öregítés hatására, ugyanakkor nyúlásuk csökkent.

VISSZA

Copyright © 2000
Magyar Anyagtudományi Egyesület