Tartalomjegyzék

Összefoglaló

Dénes Éva:
A nikkel tartalom hatása a gyengén ötvözött acélok magas homérsékletu oxidációjára

Az acélszalagok gyártása során magas hőmérsékleten a környezet oxigénjének hatására a felületen egy háromrétegű oxidréteg alakul ki. A termékgyártók elsődleges célja, hogy az oxidációnak tulajdonítható vas veszteség minél kevesebb legyen és a reveréteg tulajdonságai lehetővé tegyék a nagy hatékonyságú revétlenítést.A reveréteg tapadását és szilárdsági tulajdonságait nagy mértékben befolyásolják az alapfémből származó és a revébe diffundáló ötvözőelemek. A megvizsgált ipari próbák esetében a Si és Ni hatását a reveképződés kinetikájára termogravimetriás módszerrel, a reve szerkezetét pedig pásztázó elektronmikroszkóppal és energiadiszperzív röntgenspektrométerrel vizsgáltuk.Az általunk vizsgált próbatestek Si tartalma 0,18 és 0,35 tömeg% között, míg a Ni tartalom 0,02 és 0,25tömeg% között változott.A megvizsgált próbatestek esetében az ötvözőelemek hatása leginkább a reve szerkezetének változásában volt kimutatható. A reakció kinetikájára gyakorolt hatást a folyamatok komplexitására való tekintettel nem minden esetben sikerült kimutatni.

Lévay Ákos-Vaclav Vitek-
Dr. Tichy Géza:
Nióbium-zafir átmenet atomi modellezése

Nióbium-zafír (111)//(0001) átmenetet modelleztünk atomi szinten. A zafír kristályt merev testként kezeltük, a nióbiumban nempár jellegü potenciál, a nióbium és zafir között párjellegü potenciál adta a kölcsönhatást. Változtatva a kötéserősséget változott a diszlokációhálózat is. Elektromikroszkopos felvételek szimulálása segítette a reális szerkezet meghatározását.

Dr. Imre József :
Tudomány, technológia, versenyképesség

A fejlett országok jelenleg az átalakulás útján vannak a tudásalapú gazdaság felé, amely a tudás, a technológia és az információ hatékony előállítására, elosztására, feldolgozására és alkalmazására épül. Magyarország szerkezetátalakítási és integrációs feladatainak megoldásához csak tartósan dinamikus gazdasági növekedés vezethet, amely a tudásbázis, a kutatás és a technológiafejlesztés kiemelt kezelése, ösztönzése nélkül elképzelhetetlen. A 2000. év elején elkészült a Tudomány- és technológiapolitika 2000 című dokumentum a tudomány- és technológiapolitika elveinek és cselekvési programjának megfogalmazásán túl nemzeti kutatási és fejlesztési programokat fogalmazott meg. A hazai pályázati rendszerek kiemelt, elkülönülő anyagtudományi pályázati szegmenssel nem rendelkeznek, de lehetőséget nyújtanak a pályázati rendszerek struktúrájában az anyagtudomány területén is kutatás-fejlesztési támogatások elnyerésére. Az előkészületben lévő nemzeti K+F programok az anyagtudomány számára is nyitnak program-lehetőséget.

Dr.Szépvölgyi János:
Korszerű műszaki kerámiák

A korszerű műszaki kerámiák számos olya előnyös tulajdonsággal (szívósság, keménység, kopásállóság, elektromos- és hőszigetelő-képesség, biokompatibilitás stb.) rendelkeznek, amelyek révén a műszaki gyakorlat sok területén előnyösen használhatók fel. A közlemény ezen anyagcsalád fontosabb felhasználási területeiről, és a kapcsolódó kutatás-fejlesztés néhány kérdéséről ad áttekintést.

Maziar S.Yaghmaee-Kaptay György -Jánosfy Gyula:
Equilibria in the Liquid Ternary Fe-B-N System
The model of an ideally associated mixture has been applied to describe equilibria in the Fe-rich corner of the ternary Fe-B-N system. It has been found that when the nitrogen content of the melt reaches the value 80 ppm, then 37 % of B is complexed into BN molecules (associates) at a temperature of 1823 K. The phase boundaries between liquid iron and N2 gas on the one hand, and between liquid iron and solid BN on the other hand have been determined. The solubility of N2 gas increases with increasing the concentration of boron in the liquid. The concentration dependence of the BN solubility considerably differs from that predicted by the concept of the "solubility product", due to the strong complex (BN) formation in the system.
G. Flemming, K.-E. Hensger:
Extension of Product Range and Perspectives of CSP Technology

 
Braun Gábor
Hengerlési paraméterek optimalizációja acél lapostermékek gyártásánál

Kívánt keresztmetszetű és anyagminőségű acélszalag gyártásához nagyon fontos - a jó kémiai összetételen túl – a megfelelő alakítástechnológiai paraméterek kiválasztása. Mint ismeretes, az acélgyártók által megfelelő kémiai összetételre beállított acélból készült szalag mechanikai- és geometriai tulajdonságait az alakítás mértéke, gyorsasága, milyensége határozza meg. Az alakítási paramétereket leggyorsabb számítógépre írt szoftverrel meghatározni.
Dr. Kovács Kristóf : Technikai kitekintő

Az Anyagok Világa folyóirat lehetőség kíván biztosítani arra, hogy a célirányosan beérkező tudományos cikkeken túl, bemutassa a világhálón illetve a nagyvilágban megjelenő anyagtudománnyal és technológiával foglalkozó érdekességeket, újdonságokat. Ha Ön bárminemű anyagtudománnyal foglalkozó érdekes cikket, tanulmányt, linket talál és ezt meg kívánja osztani a nagyvilágggal, kérjük NE HABOZZON, küldje el címünkre.
Segítségét előre is köszönjük mind a szerkesztő bizottság, mind az olvasó közönség nevében.

   
 
Copyright © 2000
Magyar Anyagtudományi Egyesület