Nanomágnesség és Barkhause zaj vasúti sín anyagokon

D. L. Beke, N. Takács, L. Harasztosi, Gy. Posgay1, J. Béli2, L. Daróczi

KLTE Szilárdtest Fizika Tanszék, Debrecen
1Metallelectro Kft., Budapest
2MÁV KFV Kft., Budapest

 

Jól ismert, hogy az integrált Barkhause zaj (IBN) függ a d szemcsemérettől, míg az IBN-Ba (Ba a gerjesztő tér amplitudója) függvény inflexiós pontja arányos a Bc koercitiv erővel, amely érzékeny a mintában lévő feszültségekre. Ezeket a (fél)empirikus korrelációkat mikrokristályos mintákra igazolták, és például vasúti sínek feszültség állapotának helyszíni ellenőrzésére használják. Azonban, az nem ismert, hogy ezek az összefüggések igazak-e nanokristályos állapotban is vagy nem. Ez nagyon fontos lehet a felületi hullámosság képződésének megértésében, amely kapcsolatban lehet a felületi terhelés okozta nanokristályos (Bilby) réteg képződésével. Méréseinkben – a nanokristályos réteg képződésének a mágneses tulajdonságokra gyakorolt hatásának modellezésére – vasúti sín anyagok golyós malmos őrlését végeztük. Megmutattuk, hogy az IBN-Ba függvény inflexiós pontja és a rezgőmintás magnetométerben meghatározott Bc közötti korreláció most is érvényes. Hasonlóan van egy definiált korreláció az IBN maximuma és d között, bár ennek alakja különbözik a mikrokristályos állapotban megfigyelttől. Valódi vasúti síneken (helyszínen) szintén végeztünk méréseket és ezeket az eredményeket is bemutatjuk.