Tartalomjegyzék

Összefoglaló

Szerkesztés alatt !

Megjelenés:

2000. április 1.

Beköszöntő

1999. október elején — ambiciózus fiatal kollégák ötlete nyomán — néhány hosszabb gyakorlattal rendelkező szakember “ANYAGOK VILÁGA” címmel független elektronikus szakmai folyóirat útjára indítását határozta el. E kezdeményezés elsődleges célja, hogy a hazai, viszonylag szűkös hagyo- mányos publikációs lehetőség mellett olyan fórumot biztosítson, amely lehetőséget ad a tudományos képzésben részt vevő kollégáknak eredményeik megismertetésére, tapasztalatszerzésre.

Kezdeményezésünk természetesen csak akkor lehet eredményes, ha a megfelelő szakmai színvonalat folyamatosan biztosítani lehet, és a tudományos képzésben részt vevő intézmények publikációként elfogadják a folyóiratban megjelenő közleményeket. Ennek érdekében szándékunkat a II. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaginformatikai Konferencián beje- lentettük, kérve elsősorban az egyetemek és más tudományos műhelyek támogatását, amelyet most itt megismételünk.

Céljaink érdekében a közeli jövőben részben szerkesztési, részben lektori munkában való közreműködésre szaktekintélyeket kérünk fel, remélve, hogy a törekvéssel egyetértve és értékelve az elektronikus információ kínálta lehetőségeket, partnerek lesznek a szakmai színvonal megteremtésében és fenntartásában.

A folyóirat anyagi háttér nélkül indul. Az indításban közreműködők, és akik csatlakoznak e kis létszámú csoport kezdeményezéséhez, erőfeszítéseiket ma kizárólag szakmai elhivatottságból tehetik. Ez természetesen nem zárja ki a jövőben az anyagi támogatás keresésének és elfogadásának lehetőségét, a függetlenség megőrzésének kikötésével.

A megjelenést kezdetben negyedévenként tervezzük, és minden szám elején tájékoztatást adunk a tervezett szerkezetről, tematikáról.

Az elmondottak alapján tehát azzal a reménnyel bocsátjuk útjára ANYAGOK VILÁGA I. évfolyam 1. számát, hogy fémekkel és ötvözetekkel, kerámiákkal, polimerekkel és kompozitokkal foglalkozó hazai és külföldi szakemberek és kutatócsoportok számára bővíthetjük a kapcsolatok létesítésének és az információk cseréjének lehetőségét. Tisztelettel várjuk a szakmai közélet hazai képviselőinek, az anyagtudomány művelőinek támogatását, ötletét, javaslatát, útmutató megnyilvánulását.

Ha javaslata, tanácsa illetve ötlete van vagy ha tudományos munkájának eredményeit megosztaná a nagyvilággal kérjük írjon a szerkesztőbizottság címére. Köszönjük!

  Copyright © 2000
Magyar Anyagtudományi Egyesület