Publikálási szabályzat

ANYAGOK VILÁGA

Független Elektronikus Szakmai Folyóirat

1. Általános szabályok:

Az Anyagok Világa elektronikus szakmai folyóirat kiadója és szervezeti gazdája a Magyar Anyagtudományi Egyesület.

A folyóiratért szakmai testületi felelősséget a Szerkesztő Bizottság (SZB) visel, az egy-személyi felelősségi körbe tartozó ügyekben a felelős szerkesztő felelőssége érvényesül.

Az Anyagok Világa elektronikus szakmai folyóirat számítógépes rendszergazdája a tervezőszerkesztő. A folyóirat honlapjának gondozása tekintetében személyi felelősséggel tartozik.

A folyóiratban a publikálás díjmentes. A szerzők a publikációkért díjazásban nem részesülnek.

A folyóirat magyar és/vagy angol nyelvű cikkeket jelentet meg.

Az Anyagok Világa eredeti publikációkat közöl. Amennyiben ettől eltérő eseti döntést hoz a Szerkesztő Bizottság (SZB), akkor az eredeti közlő és a szerző engedélyével lehet publikálni. (Az esetleges párhuzamos vagy utólagos közlésből eredő vitás kérdésekben a szerző felelőssége érvényesül. A szerző elmarasztalhatósága esetén további munkáinak közlésétől a SZB elzárkózik.)

Az Anyagok Világa az általános tudományterületen belül téma szerinti rovatokat működtet.

Az Anyagok Világa elektronikus szakmai folyóirat teljes adatállományát minden szám feltöltését követően azonnal archiválni kell. Felelős a tervezősszerkesztő.

2. A megjelentetés folyamata

A szakmai folyóirat minden negyedév első napján jelenik meg. Lapzárta a megjelenést megelőző hónap első napja.

A szakcikkeket publikálásra kész formában az Anyagok Világa szerkesztőségi címére (materialworld@extra.hu) a Szerkesztő Bizottságnak címezve kell megküldeni.

A publikációkat elektronikusan, Microsoft Word 6.0/95/97(.doc) formátumban kell a szerkesztőség címére csatolt fájlként eljuttatni.

A beérkező cikkeket a tervező szerkesztő legkésőbb a beérkezést követő 5 munkanapon belül - a felelős szerkesztővel történt egyeztetést követően - véleményezésre megküldi a szakmailag illetékes SZB tagnak, vagy a SZB által elfogadott szakértőnek. A szakvélemény elkészítésére két hét áll rendelkezésre.

A véleménynek egyértelmű javaslatot kell tartalmazni a megjelentetéssel kapcsolatban:

  1. Megjelenhet a beküldött formában.
  2. A véleményező megjelenés előtt korrekciót javasol.
  3. Megjelenésre nem javasolt.

Mindhárom esetben indoklás szükséges. A b) esetben a véleményezőnek ismertetnie kell az általa szükségesnek ítélt javításokat. A c) esetben olyan alapos indoklás szükséges, amelyet a szerkesztő megküldhet a szerző(k)nek. Elutasító vélemény esetén a SzB további véleményt kérhet.

A szerző a szakcikkel együtt egy rövid szakmai önéletrajzot, a publikálandó anyag szerzői jogára vonatkozó nyilatkozatot, valamint a publikáció lényegének 5-10 soros magyar és angol nyelvű tartalmi összefoglalóját és kulcsszavait is köteles a szerkesztőség részére megküldeni. Regisztrálásra csak hiánytalan anyag kerülhet.

A megjelenést megelőző két hétben szerkesztői ülésen születik döntés az adott szám tartalmi és szerkesztési kérdéseiben.

Különszámok, valamint tematikus számok megjelentetéséről is dönthet a SZB. Ezek speciális feltételeiről a SZB esetenként dönt.

3. Tudományos képzésben résztvevő (PhD) hallgatók publikációi

Az Anyagok Világa SZB tájékoztatja a szakmailag illetékes egyetemek (karok) doktori tanácsait a PhD hallgatók munkáinak publikálási feltételeiről.

A PhD hallgató munkájának az Anyagok Világa által történő megjelentetési feltétele az a PhD hallgató képzési vezetőjének támogató és értékelő ajánlása.