Publikációs Nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy a/az

..........................................................................................................................................

című cikkem szerzői jogait a Magyar Anyagtudományi Egyesületre (3580, Tiszaújváros Tompa M. út 13 ) átruházom és hogy a publikációért sem a jelenben sem a jövőben semmiféle anyagi és nem anyagi természetű ellenszolgáltatást nem kérek.

 

 

........................................., 20....................................................

 

 

......................................................
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: ......................................................
Lakhely: ......................................................
Aláírás: ......................................................

Név: ......................................................
Lakhely: ......................................................
Aláírás: ......................................................

 

 

VISSZA