Dr. Szépvölgyi János

 

Egyetemi végzettség:

Munkahely:Munkakör:
Továbbképzés:
Veszprémi Vegyipari Egyetem, Radiokémiai Ágazat, okl. vegyészmérnök 1968
MTA Kémiai Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Kutatólaboratórium


igazgató
1972 Veszprémi Vegyipari Egyetem egyetemi doktor,
1993 Kémiai Tudomány Kandidátusa
1995 Veszprémi Egyetem Ph.D.

Főbb tématerületek:
Oktatási tevékenység:

Publikációk:


Társadalmi tevékenység:
1972-től 28 ipari megbízásos szerződés témavezetője
1980-1983 az A/13 jelű Anyagtudományi és anyagtechnológiai kutatások című OKKFT program programirodájának vezetője; a Bauxitok komplex hasznosítási eljárásainak kidolgozása című alprogram szakmai koordinátora
1986 a DP/HUN/82/008 jelű, Gyenge minőségű, másodlagos nyersanyagok, és alacsony fűtőértékű szenek komplex hasznosítása című UNIDO projekt szakmai koordinátora
1986-1990 a DP/HUN/86/005 jelű, Nagy mennyiségben keletkező és egyéb ipari hulladékok, mint másodlagos nyersanyagok hasznosítási technológiáinak kidolgozása című UNIDO projekt szakmai koordinátora
1991-1994 az Alapkutatások a nem-oxid bázisú korszerű műszaki kerámiák előállítása és tulajdonságai közötti kapcsolatrendszer felderítésére című MTA-British Council projekt témavezetője
1991-1994 az Ultradiszperz kerámiai porok plazmatermikus szintézise alapfolyamatainak tanulmányozása című OTKA program témavezetője
1998a Tulajdonságok és az előállítási módszerek közötti kapcsolatrendszer egyes részleteinek tisztázása az Si-O-N-C rendszerbe tartozó néhány korszerű kerámia esetén című OTKA program témavezetője
1998a Fokozottan veszélyes, poliklórozott szerves vegyületek hőbomlásának kutatása magas hőmérsékletű termikus plazmában című OTKA program témavezetője

laboratóriumi gyakorlatvezető a VVE Szervetlen Kémiai Tanszékén
szemináriumvezető a VVE Vegyipari Műveletek Tanszékén
Közlemények 7 könyvfejezet, 84 tudományos közlemény
Szabadalmak 33 szabadalom
Előadások 106 tudományos előadás hazai és nemzetközi konferenciákon

1968-tól Magyar Kémikusok Egyesülete (tag)
1973-1978 Nehézipari Minisztérium, szakértő
1976-1979 az MTA Vegyipari Rendszertechnikai Munkabizottság (tag)
1976-1979 az MTA VEAB Rendszerszerkezeti Munkabizottság (tag)
1977-től egyedi felkérések alapján részvétel OMFB szakértői csoportok munkájában
1979-1982 KGST Könnyűfémkohászati Tudományos Műszaki Tanács Magyar Delegáció (tag)
1986-1992 az MTA VEAB Plazmatechnológiai Munkabizottság (tag)
1991-től az MTA Kémiai Metallurgiai Albizottság (tag, majd titkár)
1994-től MTA köztestületi tag
Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa (tag)
MTA Matematikai és Természettudományi Kuratórium (tag)
MTA Kémiai Tudományok Osztálya (tanácskozó tag)
MTA Műszaki Kémiai Komplex Bizottság (titkár)
MTA VEAB Metallurgiai Munkabizottság (elnök)
MTA Szilikátkémiai Munkabizottság (tag)
MTA Műszaki Anyagtudományi Munkabizottság (állandó meghívott)
MTA Szilárdtestkémiai Munkabizottság (állandó meghívott)
MTA Környezeti Kémiai Munkabizottság (állandó meghívott)
1997-től American Institute of Chemical Engineering (tag)
1999-től Euromérnök (Magyar Mérnökakadémia - FEANI)
Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottsága (tag)
The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága (tag)

Copyright © 2000
Magyar Anyagtudományi Egyesület