Dr. Imre József

 

Egyetemi végzettség:


Munkahely:Munkakör:
Továbbképzés:
NME Kohómérnöki Kar okl. kohómérnök, 1965-1970
Diploma in Management Studies (Oxford Brookes University, The School of Business), 1991-1993.
Tudományos ösztöndíj, Svéd Királyi Egyetem, Stockholm, 1983-1984.
Corporate Management Training Course, Japán, AOTS, 1990.
Közigazgatási alapvizsga (Magyar Közigazgatási Intézet), 1993.
Oktatási Minisztérium
Kutatás-fejlesztési Stratégiai Főosztály
Tudomány- és Technológiapolitikai Osztály
H-1052 Budadpest, Szervita tér 8.
Osztályvezető
1977. Miskolci Egyetem Egyetemi doktori fokozat
1987. MTA Műszaki Tudomány Kandidátusa
1998. Miskolci Egyetem Ph.D doktori fokozat

Tevékenységek:Publikációk:
Társadalmi tevékenység:

Egyetemi oktatói tevékenység (tantárgyak jegyzése, gyakorlatok és előadások tartása, jegyzet írása, oktatási segédletek készítése, stb.) a kohómérnöki szakon és gazdasági szakmérnöki szakon. Tudományos kutatómunka végzése, koordinálása, konferenciákon előadások tartása, szakcikkek írása. (Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc, 1970-1987.)
Diplomatervek, doktori és kandidátusi értekezések, tudományos diákköri dolgozatok bírálata. Államvizsga bizottság, valamint doktori/kandidátusi bizottságok munkájában való részvétel. Egyetemi graduális és posztgraduális képzésben időszakonként előadások tartása. Szakmai konferenciákon előadások tartása. Szakcikkek, tankönyv fejezetek írása. Szakmai kutatómunkák koordinálása, szervezése. (1987-től.)
Ipari innovációs tevékenység irányítása (részvétel innovációs stratégia készítési, fejlesztési, beruházási, minőségi auditálási, privatizációs előkészítési, stb munkákban). Kőbányai Könnyűfémmű, 1987-1992.
Műszaki fejlesztéspolitikai stratégia készítés, tudományszervezés, kutatási koordináció területén államigazgatási tevékenység végzése (innovációpolitika, K+F intézményhálózat, tudás- és technológiatranszfer, K+F finanszirozás, az innováció humán erőforrása, nemzetközi tudományos és technológiai kapcsolatok, innovációpolitikai kutatások koordinálása, stb). OMFB, 1993-1999., OM 2000-től.Címzetes egyetemi docens, Miskolci Egyetem, 1990-től.
Magyar Tudományos Akadémia Metallurgiai Bizottsága titkára 1997-től.
Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Metallurgiai Albizottsága titkára 1991-1997.
A Miskolci Egyetem Doktori Tanácsának tagja 1998-tól.
A Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap (FEFA) Bizottság tagja 1995-1997.
A Felsőoktatás Fejlesztési Alapprogramok (FEFA) Bizottság tagja 1997-1999.
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottság tagja 1999-től.
Az Országos Statisztikai Tanács (OST) tagja 1995-től.
Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány (OKTK) Kuratóriuma tagja 1997-től.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) keretében működő Group on the Science System (GSS) munkabizottságban nemzeti képviselő1993-1998.
Az OECD keretében működő bizottságban - Committee for Science and Technology Policy (CSTP) - nemzeti képviselő 1996-tól.
Befektetésösztönzési Alap Tárcaközi Bizottság tagja, 1993-1995.
Az Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság csatlakozási tárgyalásokat előkészítő Gazdasági és szociális kohézió, valamint a Strukturális alapok munkacsoportjainak tagja, 1997-1999.
"Az oktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése" PHARE (HU-94.05) program Tanácsadó Bizottságának, majd Értékelő Bizottságának tagja, 1994-1998.
Az Anyagok Világa című elektronikus szakmai folyóirat alapító, szerkesztőbizottsági tagja 1999-től.
A Gazdálkodási Tudományos Társaság tagja 1997- tol.
A Magyar Mérnökakadémia tagja, 1998-tól.
A Magyar Anyagtudományi Egyesület alapító, elnökségi tagja, 2000-től.
NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért Kuratóriumának tagja 1994-től.
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnökségi bizottság vezetője 1991-1996, szakosztályi vezetőség tagja 1992-1997.

Copyright © 2000
Magyar Anyagtudományi Egyesület